1
Bạn c�n h� tr�?

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN THU THẬP GIỌNG NÓI, ADN KHI LÀM THẺ CĂN CƯỚC

Đã có Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Căn cước do Chính phủ ban hành ngày 25/6/2024.

Theo Điều 13 Nghị định này, thông tin về sinh trắc học như vân tay, khuô mặt, mống mắt được thu thập, cập nhật khi thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước cho công dân. Cụ thể như sau:

Thu thập, cập nhật thông tin ADN

- Hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.
 • Thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

- Điều kiện được thu thập:

 • Xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, bảo đảm xác định duy nhất công dân đó trong Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Hồ sơ đề nghị:

 • Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước;
 • Giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý xác thực kết quả xét nghiệm, phân tích, lưu trữ thông tin ADN (nếu có)

- Trình tự, thủ tục thu thập, cập nhật

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị thu thập, cập nhật ADN vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

Bước 2: Thực hiện cập nhật

 • Nếu thông tin đã có thì kiểm tra, đối sánh và xác thực đảm bảo tính chính xác của thông tin trước khi thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu căn cước trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị.
 • Nếu chưa có thông tin trong hệ thống thì báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và hướng dẫn thực hiện thu thập, cập nhật ADN.

 

Với thu thập, cập nhật thông tin về giọng nói

- Hồ sơ: Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước.

 • Giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý xác thực kết quả thu nhận, phân tích, lưu trữ giọng nói
 • Văn bản cam kết bảo đảm sức khỏe bình thường

- Trình tự, thủ tục:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói;
 • Bước 2: Giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị. Khi đó, cơ quan quản lý căn cước sẽ phối hợp điều tra, đối sánh và xác thực đảm bảo tính chính xác của thông tin trước khi thu thập, cập nhật. Nếu chưa có thông tin thì sẽ trực tiếp thu thập thông tin sinh trắc học về giọng nói để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

Nghị định 70/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2024.

Note:

- Trên đây là nội dung tóm tắt. Nếu Quý khách còn vướng mắc, và có yêu tư vấn chi tiết vui lòng gửi về Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.\

You are here:

Khách hàng tiêu biểu