1
Bạn c�n h� tr�?

Chống cạnh tranh không lành mạnh

  • Tư vấn liên quan đến việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, biện pháp xử lý, trình tự thủ tục tố tụng cạnh tranh…
  • Đại diện pháp lý giải quyết các vụ việc xâm phạm bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp;
  • Tư vấn pháp luật về việc xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài để tránh vi phạm nhãn hiệu của đơn vị khác.
You are here:

Khách hàng tiêu biểu