1
Bạn c�n h� tr�?
Doanh nghiệp và đầu tư

Công ty chúng tôi vừa hoàn thành việc xây dựng một chung cư và việc bán căn hộ. Chúng tôi muốn biết về cách thức quản lý chung cư khi nó đi vào hoạt động?

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi vừa hoàn thành việc xây dựng một chung cư và việc bán căn hộ. Chúng tôi muốn biết về cách thức quản lý chung cư khi nó đi vào hoạt động?

 

Về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi:

Tôi đang có ý định mua một phần của một lô đất từ một người thân ở Hà Nội. Người đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ lô đất. Tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh. Nếu tôi mua nó, liệu tôi có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Tôi phải thực hiện những thủ tục nào và lệ phí đăng ký mà tôi phải trả là bao nhiêu?

 
 

Có sự khác biệt trong phương pháp xác định giá thuê đất nếu chúng tôi ký hợp đồng thuê đất trong năm 2010?

Câu hỏi:

Chúng tôi vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập một công ty 100% vốn nước ngoài. Chúng tôi muốn thuê đất của Nhà nước thanh toán một lần với số tiền thuê thực hiện dự án của chúng tôi và hiện đang triển khai thủ tục ký hợp đồng thuê đất. Bạn có thể cho chúng tôi biết phương pháp xác định giá thuê đất? Có sự khác biệt trong phương pháp xác định giá thuê đất nếu chúng tôi ký hợp đồng thuê đất trong năm 2010?

 
 

Ông có thể cho tôi biết các tính năng khác biệt chính của cụm công nghiệp theo quy định gần đây?

Câu hỏi:

Ngoài khu công nghiệp, chúng tôi biết rằng có nhiều khu phức hợp công nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi đã nghe nói rằng một quy định về cụm công nghiệp vừa được ban hành. Ông có thể cho tôi biết các tính năng khác biệt chính của cụm công nghiệp theo quy định gần đây?

 
 

Bạn có thể cho tôi biết thêm về các quy định về mua nhà của người nước ngoài tại Việt Nam

Câu hỏi:

Chúng tôi là một công ty trụ sở tại Mỹ có một văn phòng đại diện ở Việt Nam. Chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn về nhà ở cho nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi biết rằng những người nước ngoài gần đây đã được phép mua nhà tại Việt Nam. Liệu văn phòng đại diện của chúng tôi hiện nay được phép mua nhà tại Việt Nam cho nhân viên của chúng tôi? Bạn có thể cho tôi biết thêm về các quy định về mua nhà của người nước ngoài tại Việt Nam.

 
 

Trang 1 trong tổng số 4

You are here:

Khách hàng tiêu biểu