1
Bạn c�n h� tr�?

TRẬT TỰ THÔN ĐƯỢC TRANG BỊ DÙI CUI VÀ ÁO GIÁP CHỐNG ĐÂM TỪ 01/7/2024

Thông tư 14/2024/TT-BCA về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định chi tiết các trang bị công cụ hỗ trợ. Trong đó, đáng chú ý là nội dung trật tự thôn được trang bị dùi cui và áo giáp chống đâm từ 01/7/2024.

 

ĐÃ DÀNH ĐƯỢC 680 NGHÌN TỶ ĐỒNG ĐỂ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG TỪ 01/7/2024

Đây là nội dung được nhắc đến tại Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024.

 

PHẢI CÔNG KHAI THỰC ĐƠN HẰNG NGÀY CỦA TRẺ EM TỪ 19/7/2024

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024.

 
 

THẨM QUYỀN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC CÁN BỘ CẤP DƯỚI

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng

 
 

CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI CHO PHÉP THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ 01/8/2024

Ngày 09/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

 
 

CHUẨN MỰC THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TỪ 01/7/2024

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá được ban hành tại Thông tư 31/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 
 

NGHIÊN CỨU GIẢM GIỜ LÀM VIỆC DƯỚI 48 GIỜ/TUẦN

Đây là nội dung được nêu tại Thông báo 249/TB-VPCP ngày 31/5/2024 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 
 

SẼ KIỂM TRA TOÀN DIỆN VIỆC KÊ KHAI, NỘP THUẾ CỦA HOẠT ĐỘNG LIVSTREAM BÁN HÀNG

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công điện 01/CĐ-TCT ngày 04/6/2024 của Tổng cục Thuế về quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

 
 

MỚI: HƯỚNG DẪN TRUY CỨU TNHS VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Ngày 24/5/2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

 
 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Ngày 28/5/2024, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2992/BNV-TCBC về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

 
 

Trang 1 trong tổng số 293

You are here:

Khách hàng tiêu biểu