1
Bạn c�n h� tr�?

THU THẬP MỐNG MẮT, GIỌNG NÓI KHI LÀM THẺ CĂN CƯỚC TỪ 01/7/2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước ban hành kèm Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

 

7 CHÍNH SÁCH TẠI ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TNDN SỬA ĐỔI

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 09/02/2024 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024.

 

CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO ĐIỀU CHỈNH MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 20/NQ-CP 2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024.

 
 

KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÔNG CHỨC NĂM 2024

Ngày 01/02/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024.

 
 

ĐÃ CÓ TOÀN VĂN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2024

Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

 
 

BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI TỪ 15/02/2024

Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

 
 

MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN TỪ 21/3/2024

Ngày 05/02/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

 
 

ĐÃ CÓ TOÀN VĂN LUẬT ĐẤT ĐAI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2025

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

 
 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HẾT HIỆU LỰC TỪ 30/01/2024

Ngày 30/01/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 153/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2023.

 
 

MỚI: THỦ TƯỚNG ĐÃ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

 
 

Trang 1 trong tổng số 284

You are here:

Khách hàng tiêu biểu