1
Bạn c�n h� tr�?
Hỏi đáp- Sở hữu trí tuệ

Khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu vào Cục Sở hữu trí tuệ, tôi cần nộp các khoản phí/lệ phí nào?

Theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC về phí lệ phí sở hữu công nghiệp thì người nộp đơn cần nộp các loại phí như sau:

 

Tôi có một thương hiệu muốn đăng ký bảo hộ, tôi phải làm thế nào?

Để bảo vệ thương hiệu của mình, Quý Khách hàng có thể tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng Nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

 
 

Quy trình xét nghiệm đơn đăng ký Nhãn hiệu như thế nào?

Câu hỏi: Quy trình xét nghiệm đơn đăng ký Nhãn hiệu như thế nào?

 
 

Làm thế nào khi đơn đăng ký Nhãn hiệu bị từ chối về mặt nội dung?

Câu hỏi: Làm thế nào khi đơn đăng ký Nhãn hiệu bị từ chối về mặt nội dung?

 
 

Phải làm thế nào khi Đơn Đăng ký Nhãn hiệu bị từ chối hình thức?

Câu hỏi: Phải làm thế nào khi Đơn Đăng ký Nhãn hiệu bị từ chối hình thức?

 

 
 

Trang 1 trong tổng số 2

You are here:

Khách hàng tiêu biểu