1
Bạn c�n h� tr�?

Bản quyền tác giả

Encolaws hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật và thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới lĩnh vực bản quyền tác giả như sau:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng (Logo/bộ nhận diện thương hiệu/hình ảnh thiết kế sản phẩm/bao bì sản phẩm/thiết kế giao diện website…);

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm viết (sách, giáo trình, bài phát biểu, tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, tác phẩm thơ ca…);

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc;

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm sân khấu, điện ảnh, video, TVC…;

- Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm nhiếp ảnh; - Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm kiến trúc;

- Đăng ký Quyền tác giả cho Phần mềm, Chương trình máy tính;…

- Tư vấn, soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa Hợp đồng Chuyển giao Quyền tác giả;

- Đăng ký Hợp đồng Chuyển giao Quyền tác giả.

You are here:

Khách hàng tiêu biểu